มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sweetest day:
 
1.
An internet site filled with fun games.
I'm gonna go on miniclip.com
โดย Gareth 03 กรกฎาคม 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ Miniclip

game internet online gabi gamer games gatoraids myspace noob runescape scrub sucks crappy emo fagex humorous n00bs newbies shadow worst
 
2.
The Games website we all used to play on when we were like 10 becuase we thought it was the only game site in the world. But then we turned 13 and realized that there is better games sites.
In Grade 4:

Me: WANNA PLAY GAMES ON MINICLIP????
Everyone else: FUCK YEAH

In Grade 9:
Some Kid: WANNA PLAY GAMES ON MINICLIP?1@?#?$#1%OMG?#42315133014358#%34%#$625&YONE43%236/4T%$#26/4564%^?432^2532/%?^//
Me: What the Fuck is this Miniclip you speak of?
โดย Cairnage 12 กันยายน 2009
 
3.
A minor excerpt from a media file
The miniclip was perfect for a ringtone.
โดย Hercolena Oliver 30 ธันวาคม 2008