มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
male organ
Become a member and win exciting prizes!
โดย Anonymous 14 เมษายน 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ Member

penis cock dick members johnson schlong wang sex dong boner prick pecker tool gang rod erection weiner shaft unit willy
 
2.
n. Yet another term for the male organ.
Shit! That Bobbit bitch dis-membered Johnny!
โดย D'emon 26 พฤศจิกายน 2002
 
3.
the male sex organ used for poping mamas, or women with great hotential, also refurred to as a bonosaursus
the member penitrated the very hotential young women
โดย Scrote 02 เมษายน 2003
 
4.
Short for "remember"
Aye, I 'member this, I 'member that.
โดย Henry Cooper 22 พฤศจิกายน 2004
 
5.
People who are part of your crew/posse. Often used as an antonym for "suspects".
Person 1: "I hear Big Boy has it in for you, what you gonna do?"

/*Big Boy = well muscled, ugly, dangerous, short tempered person with no education and bloody reputation.*/

Person 2: "Ya, don worry, I was hanging with him last night. You know what they say, keep your members close and your suspects closer."
โดย bin 31 สิงหาคม 2004
 
6.
Word used by some crazy ass Mexicans that can't pronounce the word "Remember"
Hey, Esas the chick who licked you pito n threw up, you member?
โดย MexiStyle 04 พฤษภาคม 2005