Top Definition
A modified language of english, used in mcdonalds.
Bob: Hey Jimmy, whats up with the overusage of "mc" in here?
Jimmy: Oh they are just speaking McEnglish.
โดย Runninwild 02 ธันวาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×