Top Definition
a man slut
That guy is such a malut. I heard he slept with three girls in one night.
โดย jbcjc2009 23 กันยายน 2009
combination of man and slut
Ryan is such a malut
โดย Troy 19 กุมภาพันธ์ 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×