Top Definition
Make like NIKE and "Just do it!"
Mike: "I'm not sure if I should ask Susie to prom..."
Billy: "Make like Nike and just do it!"
โดย MacyMfnElder 12 มีนาคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×