Top Definition
Mad cabbage is a way to referring to weed, blunts, marijuana.
Dude lets go get high with some mad cabbage during lunch.
#weed #marijuana #cannibus #blunt #toke.
โดย Tyruct Jenkins 08 กุมภาพันธ์ 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×