มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ethered:
 
1.
Loofing is when the man/woman shits in the sex-partner's vagina.

When loofing, the woman will in most cases lie on her back with her legs spread.
Ex 1: "Hey, Emily! How about some loofing tonight, eh?"

Ex 2: "Do you think that you would enjoy loofing?"
โดย ThatGuyWithoutGlasses 27 มกราคม 2011

คำที่เกี่ยวข้องกับ Loofing

loof love fool doof the gozzy dick himchan loofa loofah aloofer asshole aydan bap baseball doofball fire lol loof life loofy wuv
 
2.
When you put your hands on your hips with the fingertips facing to your back and your wrist near your stomach; resembles a gay man or pregnant lady; another word for the gozzy
Hey, stop loofing! You look like a pregnant lady!
โดย Meredith and Rachel 10 ธันวาคม 2007