มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fuck boy:
 
1.
LAK
LAK or L.A.K. is an abbreviation for Larry Ass Kickers. Larry Ass Kickers are any tasks that become so difficult as to cause an individual to freeze up, stammer, or skip like a record player. LAKs can also cause paranoia, anger, and frustration. While the origin of LAKs is not exactly known, some psychologists believe that they are triggered by "muffin tops" or "moobs".
Wow! Is because that friggin' vehicle recovery class was a real LAK!
โดย the whole 9 deal 11 เมษายน 2008
 
2.
lak
derivative of "like"

"ye get any shumuck lak?"
โดย chute123 28 ตุลาคม 2006
 
3.
LAK
Llamas. Ate. Kevin.
Oh my goodnes... MIRANDA! LAK! Hahaha
โดย Kevin's Intestines 18 สิงหาคม 2011
 
4.
to laugh very hard usually at the people who 'rifk'

means : laughing at kennel skids.
guy: omg thats so funnny rifk!

girl: hah Laks!
โดย chwee 06 กันยายน 2008
 
5.
lak
A word used to describe an annoying person.
Person 1: Will you go out with me beautiful lady
Person 2: Ew no, you are such a Lak!

โดย ansfkjahf 06 ธันวาคม 2008
 
6.
lak
a feeling of friendship
ah doan lak you
โดย wevil 14 พฤศจิกายน 2003
 
7.
LAK
Stinkin ave Killa
Homewood niggas AKA LAK
โดย Martaz AKA Twin tower 2 aka Black Joker 16 กรกฎาคม 2003