มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ethered:
 
1.
Religion in which people believe the world and everything in it exists entirely of Kees and David in certain unclear amounts.
Kees is mostly viewed as good and David as the bad because david laughed at everything that failed.
But some people say that david isn't evil at all because he is more like a group player.
kees is also used as a name if the original name is unclear.
No i dont believe in god, i believe in kees.
De's probably more david than kees.
Don't mention kees, he's a bit grumpy today.
โดย Reiga 04 มกราคม 2010

คำที่เกี่ยวข้องกับ Kees

kee kiss kiss rape oss awesome kee lim keesy ki lokee lol brinkerink cpw fat genyk hokee keaonna keeku kees-jan k.r-ed rape
 
2.
kee
the coolest girl in the whole world
Kee,you're the coolest! XD
โดย Kee 30 ธันวาคม 2004
 
3.
kee
A nickname for a cat.
Come here kee!
โดย neurodistortion 27 มกราคม 2013
 
4.
Kee
A word that some of us Native people say as a fill in as as if!, thats stupid, err, etc.
Aleah: Look Merissa at my hair.
Merissa: Kee, just ugly!
Aleah: Hahaha!
โดย CornerStore 11 ตุลาคม 2009
 
5.
Kick ass or very cool!
Dude your car is strait kees.
โดย Jaunte rios 02 กรกฎาคม 2003
 
6.
kee
Another word for cool which is sarcastically used as an insult when people say insanely stupid things.

Origin: Evolved from "Yer cool!"

This word is often used when describing sick people. (see my definition of sick)
"Really? I'm a dumb face? You're kee, Sam."
โดย Jesse 03 พฤษภาคม 2004
 
7.
kee
An outdated term formerly used by the Shaq Fu Army to describe GameFAQs users who visit Kobe's "ranch". (Their enemies.)
Did Kobe give you a good fisting, Kee?
โดย Urban Gato 12 กันยายน 2003