มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eiffel tower:
 
1.
Kiss My Grits Hoe
Kylah: Monnie I need a Ride Beshfrann

Monnie: Ionkno Homie

Kylah: : (

Monnie: Sawry

Kylah : KMGH
โดย KylahBoo 03 กันยายน 2011