Top Definition
another word for a bratchet aka a ratchet, basic bitch
Hey, you going to the mall tonight.

No, I hear Joey Kress is going to be there.

God, she's so bratchet.
โดย nickyoung48 11 กุมภาพันธ์ 2013
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×