Top Definition
a girl who is a little emo
we have emo times in games :)
she is rather lovely
and negative
i love her :)
joannajitsu will jitsu your ass
#joanna #jitsu #joannajitsu #poo #yama
โดย LauraLULLABY 24 กุมภาพันธ์ 2008
4 Words related to Joannajitsu
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×