Top Definition
When you masturbate and jizz on your carpet, then continue to stomp it in to the carpet with bare feet in order to hide it.
Yo, Nitti you tryin' to go jizz stomping with me later?
โดย drizzydrerogers1 13 กุมภาพันธ์ 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×