Top Definition
When a butt is jiggly...but also, by some amazing feat, firm.
I went and smacked Ryan's butt the other day, it was Jiggafirm, though!
โดย SwedishPancakeTheGreat 14 กันยายน 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×