Top Definition
when a girl is on her period and she puts her period blood in a wineglass, then a guy dips his dick in the blood and the girls sucks it off
Oh my i got the best italian wineglass last night
โดย I rip? :$ 07 กันยายน 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×