Top Definition
When someone is fucking around endlessly and will not stop.
Im tired of steve and his goddamn infinite fuckery.
#infinite #fuck #fucker #fucking #fuckshit #fuk
โดย Daffyfuckingduck 15 กุมภาพันธ์ 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×