Top Definition
Means "Little Master" or "Small Cheif" in Zulu.
A significant word from "Cry, the Beloved Country" by Alan Paton
My, you act like such a mightly Ikosana!
โดย Inkosana 26 กุมภาพันธ์ 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×