Taking a shit
I will be back, I have to drop a Boesch
โดย I've been Boesch'ed 08 พฤษภาคม 2009

5 Words Related to I have to drop a Boesch

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×