Top Definition
When a girl give a guy a hickey with her vagina.
Cindy gave Johny goat lips.
โดย KrazyCosmo 21 สิงหาคม 2006
When a girl gives a guy a hickey with her Vagina.
Mary gave peter goat lips.
โดย KrazyCosmo 19 สิงหาคม 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×