มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ethered:
 
4.
Someone from Glasgow in Scotland. Majority of male Glaswegians wear white trackies, caps and sport shaved heads. These are commonly known as neds or chavs.
Person 1: "What do you call a Glaswegian in a suit?"

Person 2: "I don't know."

Person 1: "The accused..."
โดย extraspecial 20 กรกฎาคม 2008
 
1.
Someone from, or who originates from Glasgow in Scotland, UK.
He's a Glaswegian
โดย Stephen McLeod 04 ธันวาคม 2003
 
2.
People from Glasgow are called Glaswegians. Glaswegian is also the name of the local dialect of Scots, commonly known as the Glasgow Patter.
My mate Tony is a Glaswegian.
โดย Sissy 26 พฤษภาคม 2006
 
3.
a loudmouth blowhard who can't hold it in.
Priest (after two hours in a confessional): Is that the end of your confession, my son?

Average Glaswegian male: Urr ye kiddin', faither? Uv no even started yet! I wis just talkin' aboot the fitba'!
โดย minderbinder 18 กุมภาพันธ์ 2011