มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 12:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า Gentleman's Reward
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?