Top Definition
To know one is to love one. Garnsey's are awesome.
They know everyone and everyone knows them.
Oh you know Garnsey.
Garns GarnzoGonzo
#gamsey #garsney #garnesy #gasney #grasney.
โดย mgarnz 06 สิงหาคม 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×