Top Definition
Its a stack of fuck shit on top of itself.
You take some fuck then some shit then some fuck then some shit then you got a Fuck shit stack. -Reggie Watts
โดย AlphaTJH 31 สิงหาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×