มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น donkey punch:
 
1.
FI
fiancé, the man who a woman is engaged to be married to
my FI has huge fingers. The jeweler measured him at a 15.5 but said to order a 16 if we wanted a thicker band. My FI is 6'4" and a big guy so it makes sense.
โดย musterionanonim 21 กุมภาพันธ์ 2013
 
2.
Factual Information.

Confirming a statement.
Going for a dump this morning Gaffer?

F.I.
โดย Tommytux 15 ธันวาคม 2006
 
3.
fi.
A common abbreviation for fish
"Look in that pond, there are two fi.s (Pronounced F-I-Dots) They are orange!"
โดย Jenny Any Dots 14 เมษายน 2006
 
4.
Fuck It!!!
I was trying to do something good, but I just said F.I.
โดย WOrkthatclit 19 กรกฎาคม 2009
 
5.
fi.
the common abbreviation for fish
i have caught me a tasty fi.
โดย thursday 16 เมษายน 2006
 
6.
Fi
Another word for 'TO'
Seh mi and Gurpz Resi link up kum fi create a plan

Lizten fi da man
โดย Gurpz Resi 04 พฤษภาคม 2004
 
7.
FI
An FI is an an abbreviation for Fucking Idiot. You see these driving on the roads every fucking day. You can also find them in the workplace, in stores, and health clubs, police departments, and yes hospitals too. Most of them are men, but some are women.
That FI cut me off!
โดย Non FI 29 พฤษภาคม 2014