Top Definition
1. a Lighter
Word usually used when under the influence of narcotics.
Where is the Fa-na -ne-na Nancy, I need to light this blunt.
#fa la la la #na na ne na #fa na na #ne ne #na na
โดย william j. k. 13 ธันวาคม 2007
5 Words related to Fa-na -ne-na
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×