Top Definition
Fuck you doin bro?
-Yo! FYDB?
-Drinkin a beer and waitin for you
#what's up #what you doing #where are you #what you up to #how are you
โดย Biff Webster87 25 กุมภาพันธ์ 2012
FUCK YOUR DADs BUTT
1) Oh you son of a bitch, FYDB!!!

2) FYMP??? FYDB!!!!
#fuck #your #dads #butt #fymp
โดย PDX Lucha 08 กรกฎาคม 2009
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×