Top Definition
Dooty Stain- a girl who shits herself. nasty bitch.
"Ugh! nigga how you gunna shit yourself? fuckin dooty stain."
โดย tinastynigga 31 พฤษภาคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×