Top Definition
The urge or desire to poop.
Man, after that Chinese food I'm donkin' for a doogle.
#poop #donkin #doogle #urge #donkin'
โดย JoeWhoLovesPoop 15 กุมภาพันธ์ 2009
5 Words related to Donkin' for a Doogle
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×