Top Definition
The best fucking gaian ever : ). You'll wish you were her. Love her!
WOAH! Its Deflowered by a Lollipop! I wish I was her ; -;.
โดย brandifuckingdizzle 05 กันยายน 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×