Top Definition
When Fellatio takes a turn for the worse.
Liviu liked Suzy's fellatio at first, but then she started chewing and it quickly turned into defllatio.
โดย sherpneefer 01 พฤศจิกายน 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×