มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น blumpkin:
 
6.
Stupid,...Dumb,...Retarded,...Loserlike
Dude, that's not how you do it you deedeedee!!!!
โดย ooolalalamamasita 23 กันยายน 2006

คำที่เกี่ยวข้องกับ Dee Dee Dee

retard stupid idiot dumbass carlos mencia fucktard dumb ass mind of mencia dumb ass beaner moron nerf cake retarded duh dumbfuck slow gay jackass tard
 
1.
a term for a retard used by Carlos Mencia also can be used for someone acting retard, dumb, etc.
if he is dee and she dee the kid going to be dee dee dee
โดย RenegadeY2K5 13 กันยายน 2005
 
2.
A term you say when somebody does something REALLY stupid. not like forgeting their keys, like thinking Rhode Island is not a state. Made famous by comedian Carlos Mencia, you say it like imitating a retarded person.
Idiot: I did not know school started on time today
Me: DEE DEE DEE!
โดย Gray "the rod" Roberts 02 กันยายน 2005
 
3.
An idiot, usually more stupid than the usual idiot.
He thought a chicken's neck was a penis, he cut it off. What a Dee Dee Dee!
โดย Zach Ary 28 สิงหาคม 2005
 
4.
A term used by comedian Carlos Mencia which describes someone so incredibly stupid that Carlos had to invent a catch phrase for them.
In 2005 Carlos Mencia made his first anual dee dee dee awards on his tv show Mind of Mencia.
โดย It's_Just_a_Flesh_Wound 02 พฤษภาคม 2006
 
5.
A person who is not born as mentally retarded, but who was born normal, and has become stupid.
Don't act like a dee dee dee.
โดย Dan Fonseca 23 พฤศจิกายน 2006
 
7.
Its Carlos Mencia's catch phrase Witch Means Stupid/Retarded/Dumb Ass
Man!
You Are Such A DEE DEE DEE!
โดย LiL MiZZ FliRT619 27 กุมภาพันธ์ 2008