Top Definition
When you take your hand and swish it upward (or downward) someone's ass crack to cause them to jump. In a credit card swiping motion.
"Dude you just credit card swiped my ass! Not Cool!"
โดย Swanksterama 03 พฤศจิกายน 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×