Top Definition
Someone who has a tendency to queef very regularly.
That bitch is a cooter tooter.
#cooter #tooter #queef #coot #toot #vagina #fart
โดย jnotosh 07 ธันวาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×