บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น yeet:
 
73.
b00bs
Got Milk?
โดย Just Like Campbells...MmMm Good 21 มิถุนายน 2003
97 117
 
50.
The money inside the cookie jar (see cookie jar)
"yes man did you get the cookies?"
โดย r!chard 16 ตุลาคม 2007
7 20
 
51.
Either a man's or a woman's ass.
Look at all the cookies you got damn!!!

Or my goodness you got some cookies on you
โดย Marshal Law 10 สิงหาคม 2007
9 22
 
52.
morning sex/having sex in the morning after having had sex the night before (with the same partner)
Jill always has her sex with cookies
โดย s-mill 30 พฤษภาคม 2007
5 18
 
53.
Term meaning extremley easy or having the intention of knowing you did good. Like tha saying ez as pie.
Man tht class is fucken cookies.

That girl is cookies, you wanna hit.
โดย Twany 08 พฤษภาคม 2006
21 34
 
54.
a guys balls...can be big or small
yo i got mad big cookies!
โดย Jenn* 07 พฤษภาคม 2006
8 21
 
55.
cookies are these lil thing u eat that are sooo good!! would yall say oreos are cookies?? if so they're the BEST!! mmm GOOD!!! lol yall want sum of my cookies lol!!
OMG these cookies are sooo good!!
โดย Maegan 10 เมษายน 2005
14 27
 
56.
Is What Crack Looks Like After It Is Cooked.

Alot Of Crack
"You Out There Selling Them Nickles And Dimes, Bitch I'm Out There Selling Them Cookies"
โดย DMoney 04 ธันวาคม 2003
6 19