When you take a fat shit and freeze it real good. Then you call your bitch over and dildo it up. Even better when she bobs on it and warms it up.
I gave her a cold carl
โดย cockaholic 02 มกราคม 2003
When you shit into a plastic bag, freeze it, then use it as a dildo
Last night me and John tried a Cold Carl!
โดย Donkey_Nut 06 กันยายน 2016
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×