Top Definition
another name for a chocolate cake monster.
Person 1: Hey Have you seen my chocolate cake ?
Person 2: Emmm i think that Clazza took it.
Person 1. Damm that Clazza.
โดย ClazzaFruit 18 กุมภาพันธ์ 2009
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×