Top Definition
1.To relax
2.To chill
3.To calm down
1.Dude,you're sweating like hell, chilladoe...

2. Don't stress out, chilladoe...

3.Chilladoe, life's not stressful.
โดย paanzer 19 เมษายน 2009
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×