Top Definition
the place where all ramza's can say "YUM YUM YUM! CHEEBO IN MY TUM!"
One day, Zero and Coal went to the Cheebotorium sane; when they left, they were scarred for life.
โดย ramza 22 เมษายน 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×