มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
COL
Chortles Out Loudly - Minh + Claire creation. *Natalie Tran - Community Channel Inspired*
Minh: Yo mamma is soo fat she paints her lipstick on with a paint roller.
Claire: Yo mamma is soo fat she ate the paint roller!
Minh: COL!
Claire: COL!
โดย Chuckie20 19 ธันวาคม 2009

คำที่เกี่ยวข้องกับ COL

lol cool lmao loud awesome gol out funny rofl cole complexity laugh awsome cackle chol cry haha random complex coolface
 
2.
COL
Crying out loud

OR

For Christ's sake
Lazy dude: Can you turn off the TV?

Girlfriend: For Col crying out loud its right next to you.

Lazy dude: Oh, can you turn it off?
โดย Grilled Pickles 16 มีนาคม 2010
 
3.
COL
To chuckle out loud. when you get a text message or email that doesn't quite make you laugh out loud, but rather chuckle to your self.
Guy #1:Dude Chuck Norris can get black jack with only one card.

Guy #2: COL;)
โดย Jordanamo & T-Yager 13 เมษายน 2011
 
4.
That means Crying out loud. :P
Oh why did you fall down that stair C.O.L
โดย Kristoffer R Nilsen 02 มิถุนายน 2007
 
5.
COL
Cackle out loud. Cackle as in a real ugly witch laugh.
Girl- You down to fuck tonight baby?
Man- Nah, I'll pass.
Girl-You sure? I'm ready!
Man- COL. You're a witch.
โดย bigd654 15 มีนาคม 2014
 
6.
Col
Short for Lavacol, a brand of rubbing alcohol used for inexpensive intoxication by Sioux Indians in South Dakota
Hey two bulls, got any col, man?
โดย aardworm 23 ตุลาคม 2012
 
7.
COL
Chuckle Out Loud
aaron: "OH MY GOD KATIE, YOU'RE SO STUUPID!"
marina and ali: "COL!"
โดย cindylauperisn'tdead 27 กรกฎาคม 2010