Top Definition
Caca chicken is the kind of chicken that you like to caca.
Caca chicken on yo neck yo!
โดย Heather Lynn Bitch 31 มีนาคม 2007
5 Words related to CACA CHICKEN

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×