มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น rimming:
 
1.
not awesome, lame
George Bush is bumpy.
โดย JBBLEK 10 กรกฎาคม 2008

คำที่เกี่ยวข้องกับ Bumpy

lumpy bump sex rough bumpies fat green horny lump ugly brb bumpie bumping bumpycat frumpy dumpkins irish bullfrog shit swollen uneven lame
 
2.
A girl with a nice ass and titties, and/or is voluptuous.
Guy 1: "Damn, that bitch is fine! Look at dem ass and titties."
Guy 2: "Yea man, that bitch is bumpy!!"
โดย jasim 26 พฤศจิกายน 2011
 
3.
when a wireless internet connection continuously switches between a good and bad signal strength so that when browsing, pages will load either immediately, incredibly slowly, or just not at all
I wish the internet would quit being so bumpy so that I could surf through some porn and grease my gator.
โดย LustyBear 09 กันยายน 2009
 
4.
Seagrams Extra Dry Gin..... called bumpy for its bumpy exterior texture.
Me and lil hardknock got fucked up last night off that bumpy and orange juice.
โดย D_style 27 พฤศจิกายน 2006
 
5.
1. A poop outside of a toilet 2. Something out of place
Oops I made bumpy again!
โดย Dan is my name 05 มิถุนายน 2013
 
6.
The practice, encouraged by social services and some psychologists, for children to use a plush toy to masturbate to release sexual tension in hopes that they won't act out.
Get out of my room, I'm doing my bumpies!
โดย Bumpies! 17 พฤษภาคม 2011
 
7.
n. Seagram's Gin. Known as bumpy because of its bumpy bottle.
Me: I got a bottle of the bumpy, a 2 liter of Canada Dry and got all blotto.
โดย roller 25 พฤษภาคม 2005