Top Definition
To adopt a brother
super awsome thing to get unbanned from vent
Adam:I'm gonna brodopt garret
#adopt #awsome #supersawsome #ubercool #seks
โดย grgreenhut@Gmail.com 13 กันยายน 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×