Top Definition
Somebody who is sexy. Derives from bougle.
"Did you just see Bougle? She is so Bougle-ishous"

"MMM Bougle-ishious!"
โดย Squishtastic 11 มิถุนายน 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×