Top Definition
A Boroumand is a smart person who will become rather successfull when they're older. Everyone's friend's with a Boroumand.
Damn, I wish I was a Boroumand.
โดย wowwowwowwow 08 ตุลาคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×