Top Definition
a word that is used to discribe displeasure
Oh Boofuckery!
#boofuck #boofuckery #displeasure #boofucked #boofucker
โดย adiemus8455 09 กุมภาพันธ์ 2011
a hot guy that you have sex with for a one night stand.
Oh my goodness last nights Boo fuck was so good!
#one night stand #sex #rape #cunt #hot guy #fuck
โดย JamieAnn 28 มกราคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×