มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น blumpkin:
 
1.
Slang for a very 'DARK' person
dahmm check out dat bleek muthafucker
โดย BiiGDAVE 29 ธันวาคม 2006

คำที่เกี่ยวข้องกับ Bleek

black bleak bleeks dark geek tatianna african berd bleeked blerd blnerd bnerd cheeks darkk gadgeteer negro nerd played whack wu
 
2.
A person that is half African American (Black) and half Greek.
Random Human Being: What are you? What is your heritage?
Me: I'm Bleek.
RHB: What's that?
Me: I'm half Black and half Greek. Bleek.
โดย Spoono Morris 29 มีนาคม 2010
 
3.
just a general term for Black people, or when applying a stereotype to someone who is preferably white, no point in calling a black person a bleek, also not meant to be a negative term,
Yo, Your Bleek, THE BLEEKS!!!
โดย Boor 05 พฤศจิกายน 2007
 
4.
A statement expressing randomness and/or boredom.
person #1: so....whazzup?
person #2: erm...
person #43: ...
person #1: BLEEK
person #2: ZOMG BLEEK EEEEEEE
โดย Whuell frazznup??? 30 สิงหาคม 2008
 
5.
(From bling+geek) - dim person and sadly misguided individual who strives to achieve geekdom through ostentatious consumption of technological bling.
Mobile gadgetry fanboys who post flame each other on Engadget and Gizmodo are bleek.

Photography forum users who sign each post with their complete hardware inventory are bleek.
โดย liotier 21 กันยายน 2011
 
6.
a man that plays basket ball and were's a g string with one shoe and no teeth and a tie die shirt and lop sided eyes and one long hair in the middle of the head
damn dude,did you see bleeks,kicked the crap out of the others
โดย nick 20 ตุลาคม 2003
 
7.
An involuntary leakage of fluid from the extendable organ of a male during a phase of sexual arousal.
โดย BlckBty 27 พฤษภาคม 2009