มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
Tattoo equivalent to tramp stamp but not as slutty looking. Usually also means that the girl is a grade A Bitch.
"Damn check out that girl over there"
"You see that Bitch Patch on her?"
"Yea, what about it?"
"You don't want to mess with her!"
โดย KHer2 29 มีนาคม 2010

คำที่เกี่ยวข้องกับ Bitch Patch

bitch patch tattoo
 
2.
A tattoo foolishly gotten which now bears the name of your ex-wife/girlfriend
Person A: Hey dude, nice bitch patch, haha

Person B: STFU
โดย Romeo9794 13 เมษายน 2010