มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น muddin:
 
1.
the act of licking a bum hole
she/he needs a good binting
โดย bintman 13 ตุลาคม 2012

คำที่เกี่ยวข้องกับ Binting

bint slag bitch whore cunt slut slapper tart gash sex ho hoe philippa savage stupid binty bunt twat woman wench
 
2.
Also known as Netbinting v. derived from British slang "Bint". Used to define the act of meeting people off the internet purely for sexual purposes, often used with those whom come into public forums and are rather blatant, eg: "Hi Sexy!, A/S/L" or simply "NICE SHOES, WANNA FUCK?" etc. While not the rule of thumb, it is generally assumed that people who participate in the act of 'binting' are not quite intelligent or good looking. Also see "Torii (tor'ee)"

Term first used by Troyboy1, made popular by Dohmar, personified by Rachel and Torii.
Inspiration courtesy Squirtie.
<PoStAl> hey stiggy, how's the binting?
<Stiggy> Going well.
<Rachie> HOW'S IT GOING CUNTIES, YOUR SO HOT STIGGY MY BRO!
<PoStAl> You're such a bint.
โดย PoStAl 16 พฤศจิกายน 2003
 
3.
The act of being a stud amoung studs
Yo dude, you were so Binting last night
โดย Faye C. Leslie 27 กุมภาพันธ์ 2004