Top Definition
A good way to refer to your fat male friends.
J: wadup Big Meaty Tits?

L: uh.. not much...

J: well don't feel OBLIGATED to lose a pound or two... jeez.
โดย Akjohnny 19 กุมภาพันธ์ 2009
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×