Top Definition
Someone/something that fails at being what it should be.
Guy: Brandon! you're such a Ballduck!
โดย ŦĥìşìşиőtŠρąrtą [ṌשּׁἦŽ] 23 ตุลาคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×